รวมเทคนิคง่ายๆ การคิดชื่อ Brand เครื่องสำอางตามแบบฉบับของตัวเอง

cosmetics

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แบรนด์เครื่องสำอางประสบความสำเร็จได้นั่นคือการที่ลูกค้าสามารถจดจำชื่อของแบรนด์นั้นๆ ได้อย่างดี แต่ปัญหาของการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องสำอางอย่างหนึ่งนั่นคือต้องมีเรื่องของกฎหมายบางประการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ลำพังการตั้งชื่อให้โดดเด่นก็ยากพออยู่แล้ว หลายคนที่กำลังมีความคิดทำแบรนด์เครื่องสำอางแต่ยังไม่รู้จะต้องตั้งชื่ออย่างไร ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้รับรองว่าได้ผลเกินคาดแน่

เทคนิคง่ายๆ ในการคิดชื่อแบรนด์เครื่องสำอาง

  1. เรียบง่าย สื่อความหมายชัดเจน ไม่จำเป็นต้องตั้งให้ยาวจนเกินไป ยิ่งยาวมากคนยิ่งจำชื่อได้ยากจนไม่อยากใส่ใจจำด้วยซ้ำ
  2. มีความทันสมัย ชื่อเครื่องสำอางที่ตั้งควรมีความทันสมัยสามารถใช้ชื่อนี้ไปได้อีกยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆ
  3. ว่าด้วยเรื่องของกฎหมาย นี่คือข้อสำคัญที่ทำให้การคิดแบรนด์เครื่องสำอางต่างจากการคิดผลิตภัณฑ์อื่น โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของแบรนด์เครื่องสำอางมีอยู่หลายข้อเหมือนกันขอไล่เรียงให้เข้าใจง่าย ดังนี้
  • ใช้ชื่อสาร ต้องมีสารนั้นในส่วนผสมจริงปริมาณเพียงพอถูกต้องตามกำหนดทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ต้องระบุชื่อสารนั้นไว้บนฉลากว่าส่วนประกอบสำคัญ
  • ใช้สรรพคุณ ต้องมีสรรพคุณตามกล่าวอ้าง มีปริมาณเพียงพอถูกต้องตามกำหนดทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ต้องระบุชื่อสรรพคุณนั้นไว้บนฉลากว่าส่วนประกอบสำคัญ
  • กล่าวอ้างชื่อสารว่าเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ต้องมีสารดังกล่าวในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จริง ต้องระบุเอาไว้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญ หากมีการกล่าวอ้างต้องถูกตามกำหนดทางวิชาการที่เชื่อถือได้
  • หลักรูปภาพ ต้องไม่เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง ไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทย
  • หลักเกณฑ์การแสดงสรรพคุณ ต้องแสดงสินค้าภายใต้นิยามคำว่า เครื่องสำอาง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ปี พ.ศ. 2535 ต้องไม่เกินความจริงหรือเป็นเท็จ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง
  1. ตั้งชื่อให้แตกต่าง – การคิดชื่อให้แตกต่างจะทำให้คนทั่วไปรู้สึกประหลาดใจจนอยากจดจำชื่อนี้เอาไว้ แต่ความแตกต่างต้องไม่ได้หลุดความเป็นเครื่องสำอางจนเลยไปเป็นอย่างอื่น แบบนี้คนจะไม่อินกับความเป็นเครื่องสำอาง
  2. ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเสมอไป – การตั้งชื่อแบรนด์บางครั้งการไม่มีความหมายมันก็สร้างความน่าค้นหาให้กับลูกค้าหรือคนที่ได้ยินไม่น้อยเหมือนกัน การตั้งชื่อแบบไร้ความหมายมันทำให้รู้สึกอยากรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางชนิดนี้ให้มากขึ้น

นี่เป็นเทคนิคง่ายๆ ในการคิดชื่อแบรนด์เครื่องสำอางให้ประสบผลสำเร็จดังใจหวัง ไม่ใช่แค่การคิดชื่ออย่างเดียวที่จะทำให้ปัง แต่การมีสินค้าคุณภาพคืออีกสิ่งที่ต้องใส่ใจเสมอมา